Keihard liegen en bedriegen!!!

progressie | 13-6-2011 12:49

Keihard liegen en bedriegen!!!

In het kader van “De Betrouwbare Overheid” is het ronduit schandalig en puur kiezersbedrog dat het huidige College van B & W -gevormd door de coalitiepartijen Groot Hontenisse; PvdA; VVD en CDA- in een op 12 mei 2011 naar aanleiding van de jaarrekening 2010 uitgebracht persbericht het volgende verklaart:

“Ondanks de zware economische tijd is ook in 2010 de gemeente Hulst in staat gebleken de rekening met een positief saldo af te sluiten. Daarbij is ook de positie van de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen verbeterd. Het gevoerde financiële beleid wordt dan ook voortgezet in 2011.”

 

Het financiële beleid 2010 wordt helemaal niet voortgezet.

Het financiële beleid 2010 wordt in 2011 en volgende jaren helemaal niet voortgezet zoals men onze inwoners wil doen geloven. Deze coalitiepartijen hebben met de krapst mogelijke meerderheid  bij de vaststelling van de begroting 2011 en de meerjarenraming een nieuw beleid ingezet van forse belastingverhogingen (woningen + 21,5% en bedrijven + 74,9%) en bezuinigingen ten koste van de minder draagkrachtigen in onze Hulster samenleving.

In de periode 2006 t/m. 2010 zijn de gemeentelijke belastingen nooit verhoogd, laat staan op zo’n grove wijze.

 

Algemene Reserve en het weerstandsvermogen is absoluut niet verbeterd.

In het persbericht wordt ook gesuggereerd dat de positie van de Algemene Reserve en daarmee het weerstandsvermogen verbeterd is. Niets is minder waar. In de toelichting in de jaarrekening 2010 kun je keihard lezen dat de Algemene Reserve in 2010 zelfs is afgenomen met 1,3 miljoen euro. Daar zal het ook niet bij blijven want inmiddels zitten er weer al voorstellen in de pijplijn om binnenkort daar nog eens meer dan een half miljoen uit te halen.

 

Volharden in de leugen.

 

Ondanks dat portefeuilleverantwoordelijke Totte tijdens de commissie Financiën door ons hierop werd gewezen bleef hij nog volharden in de leugen; sterker nog: In het gemeentelijk voorlichtings - (leugen)blad werd de leugen nog eens zwart op (CDA) groen bevestigd voor al onze inwoners. Tijdens de raadsvergadering van 9 juni presteerde onze Hulster schatkistbewaker het om te zeggen; “het is maar hoe je het bekijkt” of de algemene reserve / de weerstandscapaciteit wel of niet is toegenomen. Tja; hier worden wij zelfs stil van.

 

De huidige Coalitie denkt waarschijnlijk; “welke kiezer pluist nu zo’n jaarrekening uit. Die kunnen we dus wel iets op de mouw spelden.”

Met hun verkiezingsprogramma’s 2010 - 2014 is dat immers ook gelukt!!

Hulst, 13 juni 2011

De Fractie PROGRESSIEF HULST

Reacties

Progressief Hulst
Modern besturen doe je samen. Eerlijk en duidelijk!